Coronavirus
Sidan uppdaterades 2023-03-09 klockan 11.00

Viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod

  • Efter en covid-19 infektion utan feber får du ge blod när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Om du haft feber över 38 grader ska du vänta minst 14 dagar efter att du tillfrisknat.
 

Blodgivning efter vaccination mot covid-19 

  • Du som vaccinerats mot covid-19 kan ge blod 3 dagar efter vaccinationstillfället under förutsättning att du är symptomfri. 
  • Om du får symptom på luftvägsinfektion eller influensaliknande sjukdom – med eller utan feber – i anslutning till vaccinationen ska du vänta minst 14 dagar efter att symptomen upphört.

Vanliga frågor och svar kopplat till coronaviruset

Du som vaccinerats mot covid-19 kan ge blod 3 dagar efter vaccinationstillfället under förutsättning att du är symptomfri.  Det gäller efter varje vaccinationstillfälle.

Vi rekommenderar att du inte ger blod de 3 närmsta dagarna innan vaccinering mot covid-19, eftersom feber kan förekomma som biverkning av vaccinationen. Om du har gett blod och får feber dagarna efteråt måste blodpåsen kasseras. Detta eftersom man inte kan veta om febern beror på sjukdom eller vaccinet. I nuläget bör du prioritera din vaccination – flytta hellre fram din blodgivning.

Nej, blodgivning påverkar inte utveckling av immunitet efter vaccination. De vita blodkroppar som producerar antikroppar finns kvar och ligger i benmärgen, inte i blodet. De fortsätter att producera antikroppar under lång tid.

Efter en covid-19 infektion utan feber får du ge blod när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Om du haft feber över 38 grader ska du vänta minst 14 dagar efter att du tillfrisknat.

 

Om du hade en kraftigare förkylning eller feber högre än 38 C, så ska du vänta i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska ha varit helt frisk i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska känna dig pigg och som vanligt. Det betyder utan feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk, trötthet eller diarré.

Enbart lukt- och smakbortfall är inte ett hinder för blodgivning om du känner dig helt återställd i övrigt.

Du ska som vanligt kontakta din blodcentral för att berätta det, de vidtar åtgärder.

Nej. Enligt aktuell forskning finns inte anledning att testa blod från friska blodgivare för covid-19. Luftvägsvirus smittar inte via blod, de behöver komma in i människan via luftvägarna. Det finns enligt senaste internationella uppdateringar inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen. Blodcentralerna följer de råd och rekommendationer som utgår från internationella organ som WHO och ECDC (European center for disease control). 

På vissa orter testas blodgivare periodvis för antikroppar mot covid-19, för kartläggningsstudier och/eller forskningssyften. I de flesta fall är blodproverna anonymiserade och därmed icke-spårbara, det vill säga givaren får inte besked om svaret.

Du ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter utlandsresa. Läs FHMs om rekommendationer här.

Vi får många frågor om blodgrupper och om de kan påverka risken för allvarlig sjukdom av covid-19.

Forskning kring detta pågår i många länder. Vi vill betona att alla kan drabbas av covid-19 och alla bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nej, enligt senaste internationella uppdateringar finns det inte något fall av transfusionsöverförd smitta av covid-19 i världen.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

  • Är du mellan 18-60 år? (på vissa orter 18-65 år)
  • Väger du minst 50 kilo?
  • Har du en svensk giltig ID-handling och svenskt personnummer?
Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Från 1 maj 2021: Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta 6 månader, efter den sista sexuella kontakten, innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. 

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}