Coronavirus
Sidan uppdaterades 2023-03-09 klockan 11.00

Viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod

  • Efter en covid-19 infektion utan feber får du ge blod när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Om du haft feber över 38 grader ska du vänta minst 14 dagar efter att du tillfrisknat.
 

Blodgivning efter vaccination mot covid-19 

  • Du som vaccinerats mot covid-19 kan ge blod 3 dagar efter vaccinationstillfället under förutsättning att du är symptomfri. 
  • Om du får symptom på luftvägsinfektion eller influensaliknande sjukdom – med eller utan feber – i anslutning till vaccinationen ska du vänta minst 14 dagar efter att symptomen upphört.

Vanliga frågor och svar kopplat till coronaviruset

Du som vaccinerats mot covid-19 kan ge blod 3 dagar efter vaccinationstillfället under förutsättning att du är symptomfri.  Det gäller efter varje vaccinationstillfälle.

Vi rekommenderar att du inte ger blod de 3 närmsta dagarna innan vaccinering mot covid-19, eftersom feber kan förekomma som biverkning av vaccinationen. Om du har gett blod och får feber dagarna efteråt måste blodpåsen kasseras. Detta eftersom man inte kan veta om febern beror på sjukdom eller vaccinet. I nuläget bör du prioritera din vaccination – flytta hellre fram din blodgivning.

Nej, blodgivning påverkar inte utveckling av immunitet efter vaccination. De vita blodkroppar som producerar antikroppar finns kvar och ligger i benmärgen, inte i blodet. De fortsätter att producera antikroppar under lång tid.

Efter en covid-19 infektion utan feber får du ge blod när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Om du haft feber över 38 grader ska du vänta minst 14 dagar efter att du tillfrisknat.

 

Om du hade en kraftigare förkylning eller feber högre än 38 C, så ska du vänta i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska ha varit helt frisk i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska känna dig pigg och som vanligt. Det betyder utan feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk, trötthet eller diarré.

Enbart lukt- och smakbortfall är inte ett hinder för blodgivning om du känner dig helt återställd i övrigt.

Du ska som vanligt kontakta din blodcentral för att berätta det, de vidtar åtgärder.

Nej. Enligt aktuell forskning finns inte anledning att testa blod från friska blodgivare för covid-19. Luftvägsvirus smittar inte via blod, de behöver komma in i människan via luftvägarna. Det finns enligt senaste internationella uppdateringar inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen. Blodcentralerna följer de råd och rekommendationer som utgår från internationella organ som WHO och ECDC (European center for disease control). 

På vissa orter testas blodgivare periodvis för antikroppar mot covid-19, för kartläggningsstudier och/eller forskningssyften. I de flesta fall är blodproverna anonymiserade och därmed icke-spårbara, det vill säga givaren får inte besked om svaret.

Du ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter utlandsresa. Läs FHMs om rekommendationer här.

Vi får många frågor om blodgrupper och om de kan påverka risken för allvarlig sjukdom av covid-19.

Forskning kring detta pågår i många länder. Vi vill betona att alla kan drabbas av covid-19 och alla bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nej, enligt senaste internationella uppdateringar finns det inte något fall av transfusionsöverförd smitta av covid-19 i världen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.