Sidan uppdaterades 2020-06-09 kl. 08:30


Viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod

Som vanligt ska du bara komma och ge blod om du känner dig fullt frisk. Här svarar vi från blodverksamheterna i Sverige på några vanliga frågor om coronavirus och blodgivning. Informationen kommer uppdateras kontinuerligt.

OBS: Blodcentralerna testar inte blodgivare för covid-19.
På vissa orter testas blodgivare periodvis för antikroppar mot covid-19, för kartläggningsstudier och/eller forskningssyften. I de flesta fall är blodproverna anonymiserade och därmed icke-spårbara, det vill säga givaren får inte besked om svaret.

 

Hur jobbar blodverksamheterna med anledning av coronaviruset?

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att medarbetare ska stanna hemma om de inte känner sig fullt friska.
  • Vi ber blodgivare att inte ta med sig anhöriga till blodgivningen, för att minska antalet personer i lokalerna.
  • Vi uppmanar blodgivarna att använda den tillgängliga handspriten som finns på våra enheter och tvätta händerna där det finns möjlighet till det.
  • Enligt Socialstyrelsen ska blodgivare vänta 14 dagar efter att ha varit sjuk med coronavirus eller annan akut infektion innan hen ger blod. 
  • Vi följer utvecklingen kontinuerligt och samarbetar nationellt.

Vanliga frågor och svar kopplat till coronaviruset

Det råder inte akut brist just nu. Men vi är bekymrade över hur läget kan utvecklas. 

Blodverksamheterna hjälper varandra och samarbetar över regiongränserna för att se till att de patienter som behöver blod ska få det. Det är viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod.

Det finns inga särskilda regler för uppehåll efter utlandsvistelse och coronavirus. Däremot finns regler som gäller efter t.ex. vistelse i område med malaria, zikavirus eller andra sjukdomar som finns i andra länder än Sverige. Kontakta därför din blodcentral för att få information som gäller just din resa.

Nej. Enligt aktuell forskning finns inte anledning att testa blod från friska blodgivare för coronavirus. Luftvägsvirus smittar inte via blod, de behöver komma in i människan via luftvägarna. Det finns enligt senaste internationella uppdateringar inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen. Blodcentralerna följer de råd och rekommendationer som utgår från internationella organ som WHO och ECDC (European center for disease control). Vi följer utvecklingen kontinuerligt.

 

Nej, enligt senaste internationella uppdateringar finns det inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen.

Vänta i 14 dagar innan du ger blod.

 

Du ska ha varit helt frisk i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska som vanligt kontakta din blodcentral för att berätta det, de vidtar åtgärder.

Enligt Socialstyrelsens nuvarande regelverk finns inga regler för blodgivning när anhöriga till blodgivare har influensa, covid-19 eller andra luftvägsinfektioner.

Du ska ha varit fullt frisk i 14 dagar innan du kan ge blod.

Du ska känna dig pigg och som vanligt, utan symtom. Det betyder utan feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk, trötthet eller diarré.

Pollenallergi kan förväxlas med förkylningssymptom och det är ibland svårt att veta om besvären beror på pollenallergi eller om du varit lindrigt sjuk av coronavirus. Om du är en van allergiker känner du igen att det har varit allergi. Om du blir av med dina allergisymtom med hjälp av allergimedicin, kan du ge blod så snart (redan samma dag) du är symtomfri eller endast har svaga symtom. Det gäller oavsett om du har allergimedicin eller inte.

Nysattacker, röda kliande ögon, snuva eller nästäppa, eller allergisk astma är tecken på allergi medan coronavirus har mer influensaliknande symtom med feber, ont i kroppen, hosta, halsont m.m. Vid osäkerhet är det viktigt att du kontaktar din lokala blodcentral innan ditt besök för att få en bedömning om du ska komma och ge blod eller stanna hemma.

Vi får många frågor om blodgrupper och om de kan påverka risken för allvarlig sjukdom av coronavirus.

Forskning kring detta pågår i många länder. Vi vill betona att alla kan drabbas av coronavirus och alla bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Uppdatering av regler om coronavirus och blodgivning

Enligt Folkhälsomyndigheten pågår smittspridning av coronaviruset i flera regioner i landet samt i många Europeiska länder.

Socialstyrelsen har därför tagit bort tidigare tillfälliga regler som gällt för coronavirus och resor.

Du ska vänta två veckor efter fullt tillfrisknande efter infektion med coronavirus (SARS-CoV-2) innan du kan ge blod. Det är samma regler som gäller för vanlig influensa.

Det kan vara svårt att skilja på en akut infektion av coronavirus utan feber och en vanlig förkylning.

Socialstyrelsen meddelar därför att följande gäller:

Blodgivare som haft akut infektionssjukdom med eller utan feber ska vänta två veckor efter att ha blivit frisk innan blodgivning.

Detta gäller alla typer av infektioner som påverkar kroppen allmänt, till exempel förkylning. Det gäller inte helt lokal infektion, till exempel en vagel eller akut infektion i ett nagelband.

Du som har haft någon form av infektion med feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk, trötthet eller diarré ska vänta 14 dagar efter fullständigt tillfrisknande innan du ger blod.

Vill du bli blodgivare?

Det är väldigt viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod och att nya personer blir blodgivare. 

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

  • Är du mellan 18-60 år? (på vissa orter 18-65 år)
  • Väger du minst 50 kilo?
  • Har du en svensk giltig ID-handling och svenskt personnummer?
Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta tolv månader innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. Reglerna angående män som har sex med män är under utredning.

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}
{{ center.meta.blood_center_1177.title }} Anmäl via 1177 Kontakta oss