Sidan uppdaterades 2021-05-31 klockan 09.24

Viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod

Socialstyrelsen har beslutat att:

  • Du ska vänta 14 dagar efter fullt tillfrisknande efter infektion med coronavirus (SARS-CoV-2) innan du kan ge blod. Samma regler gäller för covid-19 som för vanlig influensa. Har du haft någon form av infektionssymtom såsom feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk, trötthet eller diarré ska du vänta 14 dagar efter tillfrisknande innan blodgivning. Detta gäller inte helt lokal infektion, till exempel en vagel eller akut infektion i ett nagelband.
  • Du ska också vänta 14 dagar om du har träffat en person som du vet har testat positivt för coronavirus.

Vanliga frågor och svar kopplat till coronaviruset

Vänta minst 7 dagar med att ge blod. Det gäller efter varje vaccinationstillfälle. 

Ibland kan vaccineringen ge biverkningar som vid symtom på luftvägsinfektion eller influensa t.ex. feber, då gäller som vanligt att du ska ha varit helt frisk i 14 dagar innan blodgivning.

Vi rekommenderar att du inte ger blod de 3 närmsta dagarna innan vaccinering mot covid-19, eftersom feber kan förekomma som biverkning av vaccinationen. Om du har gett blod och får feber dagarna efteråt måste blodpåsen kasseras. Detta eftersom man inte kan veta om febern beror på sjukdom eller vaccinet. I nuläget bör du prioritera din vaccination – flytta hellre fram din blodgivning.

Nej, blodgivning påverkar inte utveckling av immunitet efter vaccination. De vita blodkroppar som producerar antikroppar finns kvar och ligger i benmärgen, inte i blodet. De fortsätter att producera antikroppar under lång tid.

Pollenallergi kan förväxlas med förkylningssymptom och det är ibland svårt att veta om besvären beror på pollenallergi eller om du varit lindrigt sjuk av coronavirus. Om du är en van allergiker känner du igen att det har varit allergi. Om du blir av med dina allergisymtom med hjälp av allergimedicin, kan du ge blod så snart (redan samma dag) du är symtomfri eller endast har svaga symtom. Det gäller oavsett om du har allergimedicin eller inte.

Nysattacker, röda kliande ögon, snuva eller nästäppa, eller allergisk astma är tecken på allergi medan coronavirus har mer influensaliknande symtom med feber, ont i kroppen, hosta, halsont m.m. Vid osäkerhet är det viktigt att du kontaktar din lokala blodcentral innan ditt besök för att få en bedömning om du ska komma och ge blod eller stanna hemma.

Vänta i 14 dagar innan du ger blod.

 

Du ska ha varit helt frisk i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska ha varit fullt frisk i 14 dagar innan du kan ge blod.

Om du har full skyddsutrustning när du träffar patienter som testat positivt för covid-19 kan du ge blod utan att vänta.

 

Du ska känna dig pigg och som vanligt. Det betyder utan feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk, huvudvärk, trötthet eller diarré.

Enbart lukt- och smakbortfall är inte ett hinder för blodgivning om du känner dig helt återställd i övrigt.

Vänta 14 dagar om du har träffat en person som du vet har testat positivt för coronavirus de senaste två veckorna (PCR eller antigentest), eller har pågående symtom med hosta, feber eller andra influensaliknande symtom och positivt test.

Bor du ihop med en person som är infekterad med covid-19 gäller hemkarantän. Följ råd från FHM eller om du fått instruktioner från det regionala smittskyddet i samband med smittspårning.

Var vaksam på symtom på sjukdom. Om du blir sjuk ska du ha varit frisk i 14 dagar innan du ger blod.

Du ska som vanligt kontakta din blodcentral för att berätta det, de vidtar åtgärder.

Nej. Enligt aktuell forskning finns inte anledning att testa blod från friska blodgivare för coronavirus. Luftvägsvirus smittar inte via blod, de behöver komma in i människan via luftvägarna. Det finns enligt senaste internationella uppdateringar inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen. Blodcentralerna följer de råd och rekommendationer som utgår från internationella organ som WHO och ECDC (European center for disease control). 

På vissa orter testas blodgivare periodvis för antikroppar mot covid-19, för kartläggningsstudier och/eller forskningssyften. I de flesta fall är blodproverna anonymiserade och därmed icke-spårbara, det vill säga givaren får inte besked om svaret.

Du ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om provtagning och hemkarantän efter utlandsresa. Om du har symtom på eller har fått ett positivt testresultat för Covid-19 kan du ge blod tidigast 14 dagar efter tillfrisknade.
Läs FHMs om rekommendationer här.

Vi får många frågor om blodgrupper och om de kan påverka risken för allvarlig sjukdom av coronavirus.

Forskning kring detta pågår i många länder. Vi vill betona att alla kan drabbas av coronavirus och alla bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nej, enligt senaste internationella uppdateringar finns det inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen.

Blodverksamheterna hjälper varandra och samarbetar över regiongränserna för att se till att de patienter som behöver blod ska få det. Det är viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod.

Hur arbetar blodverksamheterna i Sverige med anledning av coronaviruset?

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att medarbetare ska stanna hemma om de inte känner sig fullt friska.
  • Vi ber blodgivare att inte ta med sig anhöriga till blodgivningen, för att minska antalet personer i lokalerna.
  • Vi uppmanar blodgivarna att använda handspriten som finns på våra enheter och tvätta händerna där det finns möjlighet till det.
  • Blodverksamheterna följer även allmänna råd som de regionala smittskyddsenheterna ger. Skyddsåtgärderna, till exempel användning av visir eller munskydd, kan variera beroende på den lokala smittsituationen.
  • Vi följer utvecklingen och samarbetar nationellt.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Från 1 maj 2021: Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta 6 månader innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. 

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}