Om GeBlod.

GeBlod är ett kommunikationskoncept för Sveriges blodverksamheter.

GeBlod har som mål att skapa uppmärksamhet för blodgivning och därmed rekrytera och behålla blodgivare. GeBlod är ett kommunikationskoncept för alla regioners blodgivningsverksamheter att samlas under. Det ger verksamheterna möjlighet att heta GeBlod.

GeBlod finns som webbsida och i sociala medier. Webbplatsen drivs av GeBlod Kommunikation (regionblodcentralernas nätverk för PR & Kommunikation) på uppdrag av SweBA i samarbete med Omda och Haus. Webbplatsen startade i januari 1999, förnyades 2011 och fick ny design 2017. Under 2019 har förbättringar gjorts gällande mobilanpassning och användarvänlighet.   

GeBlod.nu är länsindelad och syftet med webbplatsen är att informera om blodgivning och rekrytera nya blodgivare. Den ger också möjlighet att hålla kontakt med sin blodcentral/blodbuss. Främsta målgrupperna är blodgivare, potentiella blodgivare, studerande och media.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.