Personuppgifter

Om personuppgifter

GeBlod behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan t.ex. vara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som adress eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

De uppgifter som du lämnar till GeBlod via e-post, formulär eller på annat sätt sparas i it-system. Registreringen görs för att GeBlod ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i Geblod´s verksamhet. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta Enisa Deumic på enisa.deumic@regionostergotland.se

Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Geblod har registrerade om dig. Du kan såklart även begära att vi rättar eventuellt felaktiga uppgifter om dig.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.