Vad händer med blodpåsen?

Vad händer med blodpåsen?

Blodtappningssal fotat genom persienner

Blodets väg från dig som blodgivare till en medmänniska innehåller flera steg. Det ska testas, centrifugeras och delas upp för att sedan ges till den som behöver det. Blodet hanteras i ett slutet blodpåsesystem med 3-4 sammankopplade påsar. Vid blodgivningen tappas blodet i en av påsarna. Påsen innehåller antikoaguleringsmedel, som gör att blodet inte levrar sig. Blodgivningen tar cirka tio minuter. En elektronisk våg med automatstopp ser till att du inte tappas på mer än 4,5 dl.

Unik identitet

Varje blodpåse identifieras med hjälp av ett etikett- och kodsystem. Systemet garanterar både givarens och mottagarens anonymitet. Kodsystemet följer blodet från tappning till färdig komponent. Informationen lagras i blodcentralens databas och på så sätt kan det inte ske någon förväxling.

Tester

I samband med blodgivningen tas prover för; Hb-värde (blodvärde), Hiv, Hepatit B, Hepatit C och Syfilis. Blodpåsarna lämnas inte ut till patient förrän testerna är godkända. Om det är några oklarheter med resultaten kontaktar blodcentralen blodgivaren för en kontroll. Om det finns misstanke om smitta hänvisas blodgivaren alltid till en infektionsklinik för uppföljning.

Blodet delas upp

Efter blodgivningen skickas blodpåsen till laboratoriet där den centrifugeras. Detta görs för att blodet ska delas upp i olika blodkomponenter; röda blodkroppar, plasma, trombocyter och vita blodkroppar. Efter centrifugeringen har blodet lagt sig i olika skikt. Längst ner i påsen lägger sig röda blodkroppar, i mellanskiktet vita blodkroppar samt trombocyter och överst lägger sig plasman. De olika komponenterna förs över genom slangar till påsarna i det slutna systemet. Röda blodkroppar till en av påsarna, trombocyter och plasma till två andra. Vita blodkroppar filtreras bort. Detta innebär att dina 4,5 dl blod kan hjälpa upp till tre patienter som var och en får den blodkomponent hen behöver.

Färskvara

Röda blodkroppar (erytrocyter) kan lagras i högst 42 dygn (6 veckor). De förvaras i kylskåp med en temperatur på +2–+6 grader. Trombocyter (blodplättar) måste användas inom fem till sju dygn och förvaras i rumstemperatur i rörelse på ett vaggande hyllplan.

Färdigt att använda

När blodet är uppdelat i sina beståndsdelar och testerna visat att blodet är fritt från smitta kan det hämtas till patient. Den avdelning som har en patient med behov av blod beställer blodet från blodcentralen som ser till att rätt blodpåse med rätt blodgrupp lämnas ut.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.