West Nile virus ger uppehåll för blodgivning

Blodgivare som besökt Italien kan behöva uppehåll i 28 dagar innan blodgivning.  I nuläget är det Italien som har rapporterat fall av infektion med West Nile virus hos människa. Det innebär att Socialstyrelsen beslutat att införa ett tillfälligt uppehåll på 28 dagar efter hemkomst från Italien innan blodgivning.  Se karta över områden där West Nile […]

Blodbussen till Mjärdevi inställd 30/7

Man lämnar blod

Fredagen den 30 juli är blodbussens tur till Mjärdevi och Restaurang Husman i Linköping inställd på grund av bussreparation. Berörda blodgivare är i stället välkomna till Storgatan 32 i Linköping.  Veckans öppettider hos GeBlod på Storgatan ser ut som följer: Onsdag 28 juli: 11.30-13.30 och 15.00-18.30 Torsdag 29 juli: 7.30-11.30 och 12.30-15.00 Fredag 30 juli: […]

Resor till länder i Europa ger karens på grund av West Nile virus

Från och med 1 maj till och med 30 november gäller 28 dagars karens för blodgivare i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla efter hemkomst från länder där risk för West Nile virus råder. Blodgivare som besökt nedanstående länder ombedes kontakta GeBlod för mer information då uppehållet kan gälla hela eller delar av landet. Albanien Bosnien – […]

Pandeminanpassat busschema juli-september

Som tidigare kommer enbart den stora blodbussen att vara i bruk under pandemin för att underlätta möjligheten att hålla avstånd. På vissa turer kommer blodgivare att bli kallade från flera hållplatser för att på så sätt öka möjligheten att ge blod även om blodbussen inte kommer till ordinarie hållplats. För att se vilka tider som […]

Tack till alla som hjälper till i rådande blodbrist

De senaste dagarna har Sahlgrenska Universitetssjukhuset larmat i media om den exceptionella situationen med akut blodbrist som skapat risk för inställda operationer. Tack vare blodgivarnas snabba insatser har nu blodlagren fyllts på inför midsommarhelgen. Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till; blodgivare, de som anmält sig för att bli blodgivare och […]

Exceptionell situation på Sahlgrenska – akut blodbrist

Blodbristen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har förvärrats drastiskt och blodlagren är nere på mycket akuta nivåer. Den mest akuta bristen är O negativt blod, men även A positiv och O positivt blod ligger på oroande låga nivåer. ”Det är ett exceptionellt läge, vi behöver all hjälp vi kan få för att nå ut till våra blodgivare […]

Blodgivare viktigare än någonsin i spåren av pandemin

För att klara sommarens blodbehov är Västra Götalandsregionen i akut behov av insatser från vana blodgivare. Rädda liv. Hitta närmaste blodcentral Under pandemiåret har inflödet av blod varit ovanligt lågt och antalet blodgivningar minskade med 20 procent. Anledningen är de restriktioner som införts på grund av covid-19 och den pågående vaccineringen. Det har lett till […]

Ökat blodbehov när sjukhus opererar ikapp

Blodgivning

Just nu är blodlagret i Region Stockholm oroväckande lågt. Samtidigt växlar sjukvården upp för att komma ikapp med operationer, många patienter har fått vänta på grund av pandemin.  När fler opereras behövs mer blod.    Under det gångna året med coronapandemin har blodgivningarna i Region Stockholm minskat med 15 procent. Blodet har ändå räckt eftersom […]

Karens vid covidvaccination

För de blodgivare som fått vaccination mot covid-19 gäller sju dagars karens före blodgivning. Alla vaccinationer mot covid-19 oavsett sort ger sju dagars karens före blodgivning och det gäller vid varje vaccinationstillfälle. Vaccinationen kan ge biverkningar i form av influensaliknande symptom som feber och huvudvärk och då gäller som vanligt att du ska ha varit […]