ภาษาไทย (thailandska)

การบริจาคโลหิตในสวีเดน

ขอขอบคุณในการตัดสินใจเป็นผู้บริจาคโลหิตในสวีเดน

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคโลหิตในสวีเดน ท่านจะต้องสามารถพูด อ่านและเข้าใจภาษาสวีเดน
เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเข้าใจผิดจากทั้งฝ่ายเราและท่านเมื่ออยู่ในขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่
าน สิ่งสำคัญอันดับแรกของการบริจาคโลหิตคือ ได้เลือดที่มีความปลอดภัย
ดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้

นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของสวีเดน,
เอกสารที่มีหมายเลขบัตรที่ไดัรับอนุมัติจากทางการให้ใช้ได้ และต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุในช่วง 18 – 60 ปี
ในกรณีที่ท่านไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น ในเวลานี้ ท่านสามารถกลับมาให่มได้
เมื่อท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

สวีเดนมีธนาคารเลือดในระดับที่พึ่งตัวเองได้อย่างเพียงพอ แต่ยังคงยินดีต้อนรับผู้บริจาคให่มๆเสมอ
เพื่อรักษาความสมดุลย์ของธนาคารเลือด การมีบุคคลที่มีภูมิหลังด้านเชื้อชาติที่แตกต่างกันเป็นผู้บริจาค
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถมีเลือดที่มีความต้องการมาก และเลือดที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นได้เสมอๆ

ทุกๆปีประชากรร้อยละสามในสวีเดนบริจาคโลหิต มีศูนย์รับบริจาคโลหิตมากกว่า 90 แห่ง
ส่วนให่ญมักจะตั้งอยู่ในโรงพยาบาล และดำเนินงานโดยสภาเขต
บางศูนย์รับบริจาคโลหิตอยู่ในใจกลางเมืองไม่อยู่ในโรงพยาบาล มีรถบัสรับบริจาคโลหิต อยู่ในย่านชุมชนนอกเมืองให่ญ
และตามบริษัทต่างๆหลายแห่งด้วยกัน เพื่อให้ความสะดวกในการบริจาคโลหิต

(The exception is Stockholm where it is possible to give blood in English, read more here: https://geblod.nu/stockholm/blood-donation-in-english/)

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Från 1 maj 2021: Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta 6 månader innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. 

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}