ภาษาไทย (thailandska)

การบริจาคโลหิตในสวีเดน

ขอขอบคุณในการตัดสินใจเป็นผู้บริจาคโลหิตในสวีเดน

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคโลหิตในสวีเดน ท่านจะต้องสามารถพูด อ่านและเข้าใจภาษาสวีเดน
เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเข้าใจผิดจากทั้งฝ่ายเราและท่านเมื่ออยู่ในขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่
าน สิ่งสำคัญอันดับแรกของการบริจาคโลหิตคือ ได้เลือดที่มีความปลอดภัย
ดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้

นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของสวีเดน,
เอกสารที่มีหมายเลขบัตรที่ไดัรับอนุมัติจากทางการให้ใช้ได้ และต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุในช่วง 18 – 60 ปี
ในกรณีที่ท่านไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น ในเวลานี้ ท่านสามารถกลับมาให่มได้
เมื่อท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

สวีเดนมีธนาคารเลือดในระดับที่พึ่งตัวเองได้อย่างเพียงพอ แต่ยังคงยินดีต้อนรับผู้บริจาคให่มๆเสมอ
เพื่อรักษาความสมดุลย์ของธนาคารเลือด การมีบุคคลที่มีภูมิหลังด้านเชื้อชาติที่แตกต่างกันเป็นผู้บริจาค
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถมีเลือดที่มีความต้องการมาก และเลือดที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นได้เสมอๆ

ทุกๆปีประชากรร้อยละสามในสวีเดนบริจาคโลหิต มีศูนย์รับบริจาคโลหิตมากกว่า 90 แห่ง
ส่วนให่ญมักจะตั้งอยู่ในโรงพยาบาล และดำเนินงานโดยสภาเขต
บางศูนย์รับบริจาคโลหิตอยู่ในใจกลางเมืองไม่อยู่ในโรงพยาบาล มีรถบัสรับบริจาคโลหิต อยู่ในย่านชุมชนนอกเมืองให่ญ
และตามบริษัทต่างๆหลายแห่งด้วยกัน เพื่อให้ความสะดวกในการบริจาคโลหิต

(The exception is Stockholm where it is possible to give blood in English, read more here: https://geblod.nu/stockholm/blood-donation-in-english/)

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.