فارسى (persiska)

اهدای خون در سوئد

سپاسگزاریم که می‌خواهید اهدا کننده‌ی خون در سوئد باشید.

برای اهدای خون در سوئد، شما باید بتوانید زبان سوئدی را صحبت کنید، بخوانید و بفهمید. دلیل این امر این است که سوء تفاهمی برای ما و شما در هنگام مرور اظهارنامه‌ی وضعیت سلامتی شما پیش نیاید. اولویت نخست ما دریافت
خون سالم است و بنابراین ما نیازمند این هستیم که گفته‌های یکدیگر را کاملا بفهمیم.
 
 همچنین ضروری است که شما شماره‌ی شناسنامه‌ی سوئدی و سند شناسایی تایید شده داشته و فردی سالم و ۱۸ تا ۶۰
ساله باشید. در صورتی که شما اگر امروز تمامی شرایط گفته شده را دارا نیستید، می‌توانید دوباره و زمانی که تمامی
شرایط را دارا شدید به ما مراجعه کنید.
 
 سوئد در زمینه‌ی فرآورده‌های خونی، خود بسنده است اما برای حفظ تعادل، اهداکنندگان جدید خون همیشه مورد نیاز
ست. وجود اهداکنندگان گوناگون از دیدگاه قومی، برای اینکه همیشه امکان عرضه‌ی خون، هم از نوع معمولی و هم
از نوع غیر معمولی ، در دسترس باشد، حایز اهمیت است.
 
 هرسال، سه درصد جمعیت بزرگسال در سوئد اهدای خون می‌کنند. بیش از ۹۰ مرکز اهدای خون وجود دارد که
بسیاری از آنها در بیمارستان‌های متعلق به شوراهای استانی قرار دارند. اما برای آسانتر کردن اهدای خون، شماری
ز مراکز اهدای خون از بیمارستان‌ها به مراکز شهرها منتقل شده آند. اتوبوس‌های اهدای خون نیز در شهرها و
روستاها فعال هستند و به شرکت‌های بزرگ نیزسر می‌زنند.
The exception is Stockholm where it is possible to give blood in English, read more here
Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.