WHOs Internationella blodgivardagen 14 juni
Nyhet

WHOs Internationella blodgivardagen 14 juni

Internationella blodgivardagen arrangeras av World Health Organization, WHO, med syfte att uppmärksamma blodgivarnas betydelse och behovet av säker blodhantering. Årets tema är: Tack till alla som ger blod!

I samband med Internationella blodgivardagen publiceras ny statistik för blodgivningen i Sverige. Den visar att antalet som anmälde sig som blodgivare under 2023 sjönk med 14 procent jämfört med året innan. Sverige är självförsörjande på blod men antalet blodgivare behöver fördubblas för att stärka beredskapen.

-I en krissituation är det viktigt att vi kan kalla in blodgivare snabbt. För att kunna göra det behöver vi blodgivare som är redo att ge blod, säger Ulrika Ljung, ordförande i GeBlod Kommunikation.

Närmare 60 procent av det blod som gavs 2023 kom från blodgivare som är 45 år eller äldre. Åldersgruppen 18 – 44 år stod för endast omkring 40 procent av blodet.

-Vi behöver nå de unga, framför allt männen, som ger blod i lägre utsträckning än unga kvinnor. Ett initiativ är Rädda liv på arbetstid, där arbetsgivare underlättar för medarbetarna att ge blod. Ofta är det inte viljan som saknas, utan det är brist på tid och att det faller i glömska. En påminnelse kan behövas, säger Ulrika Ljung.

År 2023 2022 2021 2020 2019
Aktiva blodgivare 195 081 198 309 198 709 195 843 207 933
Nyanmälda blodgivare 41 602 48 318 43 576 43 941 45 167

Under 2023 fick 102 461 patienter blod i svensk sjukvård. Mest blod, omkring 45 procent, används till patienter med cancer och kroniska sjukdomar. Nästan lika mycket till planerad kirurgi. Knappt 10 procent används inom intensivvården.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

  • Är du mellan 18-60 år? (på vissa orter 18-65 år)
  • Väger du minst 50 kilo?
  • Har du en svensk giltig ID-handling och svenskt personnummer?
Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Från 1 maj 2021: Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta 6 månader, efter den sista sexuella kontakten, innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. 

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}