Regeringsuppdrag ska ge fler blodgivare
Nyhet

Regeringsuppdrag ska ge fler blodgivare

Fler svenskar behöver bli blodgivare. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att öka antalet blodgivare i Sverige. Ett uppdrag som ska ske tillsammans med regionblodcentralernas nätverk GeBlod kommunikation.

Blodgivare är livsviktiga i Sverige. Det är särskilt viktigt vid händelser där många skadas. Regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att genom en informationsinsats öka antalet blodgivare.
Uppdraget sker tillsammans med regionerna om hur en nationell insats kan komplettera den kommunikation som redan sker regionalt och nationellt via nätverket Geblod kommunikation.

– Vi är väldigt glada över att regeringen har uppmärksammat hur viktigt blodgivning är. Vi ser fram emot att dela med oss av den kunskap som vi har. Med dessa extra insatser hoppas vi att fler gör valet att bli blodgivare, säger Enisa Deumic, talesperson GeBlod kommunikation.

I dag ger 2-3 procent av befolkningen blod regelbundet. Att kunna ha ett stort antal blodgivare som kan kallas in om det blir brist på blod eller vid händelser med många skadade skulle hjälpa både den dagliga sjukvården och vara viktigt ur ett beredskapsperspektiv.

– Den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska ha en god tillgång på blod och blodprodukter till vardags, vid brist eller större händelser med många skadade är att tillräckligt många blodgivare kan mobiliseras, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringen ger Socialstyrelsen 2 miljoner kronor för uppdraget och det ska redovisas i sin helhet till socialdepartementet senast den 17 mars 2026.

Läs hela pressmeddelandet här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/informationsinsats-ska-oka-antalet-blodgivare-i-sverige/

På bilden syns, från vänster Susanna sjuksköterska, sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson, ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och sjuksköterska Amal.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.