Blood donation and iron at Blodcentralen Stockholm

Blood donation and iron

As a blood donor in Stockholm, you generally receive iron tablets after donating blood. Here we explain why it´s important to replenish iron levels after donating blood.

What is iron?
Iron is a mineral that is essential for many functions in the body. The main role is to serve as building material for hemoglobin.

What is hemoglobin?
Hemoglobin (Hb) is an iron-rich protein found in the red blood cells. Hemoglobin transports oxygen from the lungs to all parts of the body.

Normal levels for Hb are:

 • 117-153 g/L for women
 • 134-170 g/L for men

You can donate blood if your Hb is at least:

 • 125 g/L for women
 • 135 g/L for men

When you donate blood, your hemoglobin level temporarily decreases by 10-15 g/L. The hemoglobin value is checked at each blood donation. The lifespan of red blood cells is about four months, after which iron is reused when new red blood cells are formed.

What is ferritin? 
Ferritin is a protein found mainly in the liver, spleen and bone marrow. It´s main role is to store iron so that it can be used when needed. Ferritin levels indicate the amount if iron stored in the body, i.e., your iron reserves. In Stockholm, ferritin is regularly monitored in all blood donors.

Normal levels for ferritin are:

 • 13-150 µg/L for women
 • 30-400 µg/L for men

To be approved as a blood donor in Stockholm, ferritin levels should be at least:

 • 20 µg/L for women
 • 30 µg/L for men

Why do you need to take iron tablets after giving blood?
To ensure your well-being after blood donation, it´s important to replenish your iron reserves. During a blood donation, you loose approximately 225 mg of iron. It´s challenging to replace lost iron through food alone since the body absorbs only about 10 % of the iron provided. Therefore, we recommend taking 20 iron tablets after blood donation.

If your iron reserves decrease, you may feel tired and have difficulty concentrating. Ferritin can drop to low levels before it´s reflected in the hemoglobin value. Low hemoglobin can lead to impaired oxygen uptake, resulting in reduced energy and shortness of breath during physical activity.

Always take the iron tablets you receive after donating blood. They will help you feel well.

Store your iron tablets in a safe place
Keep in mind that iron in excessive amounts can be toxic. Therefore, store the iron tablets in a way that prevents small children and pets from accidentally ingesting them.

Sources:

Reviewed by Fredrik Boström, Medical Director, Blodcentralen Stockholm

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

 • Är du mellan 18-60 år? (på vissa orter 18-65 år)
 • Väger du minst 50 kilo?
 • Har du en svensk giltig ID-handling och svenskt personnummer?
Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Från 1 maj 2021: Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta 6 månader, efter den sista sexuella kontakten, innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. 

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}