GeBlod.nu

Om blod och blodgrupper

En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod. Hur mycket blod du har beror på kroppsstorleken. Blodkropparna bildas i benmärgen.

Blodet har många uppgifter bland annat att transportera syre i kroppen, föra ut näring till kroppens alla celler via artärerna och rensa ut slaggprodukter via venerna. Blodet bekämpar också infektioner.

Blodet består av:

  • Röda blodkroppar (erytrocyter) som innehåller hemoglobin. Hemoglobinet transporterar syret från lungorna. Det innehåller också järn.
  • Vita blodkroppar (leukocyter) som deltar i kroppens försvar mot infektioner och i bildandet av antikroppar.
  • Trombocyter, som också kallas blodplättar. De medverkar till att blodet koagulerar (stelnar).
  • Plasma, som består av salter, vatten och äggviteämnen.

 

Blodgrupper

Människan har 360 kända blodgruppsmarkörer, varav merparten är indelade i 36 olika blodgruppssystem. De viktigaste systemen är ABO och Rh. ABO-systemet delas in i A, B, AB och O. O som står för det tyska ordet "Ohne", som betyder "utan" och används i de flesta länderna men i Sverige även benämns som 0 (noll).

Det som förr kallades Rh-faktorn, numera D, finns hos cirka 85 procent av landets befolkning. Dessa kallas Rh-positiva (RhD+). Resten av befolkningen, som saknar denna faktor, kallas Rh-negativa (RhD-).

Blodgrupperna fördelar sig så här i Sverige:

A RhD+ 37 %
O RhD+ 32 %
B RhD+ 10 %
A RhD- 7 %
O RhD- 6 %
AB RhD+ 5 %
B RhD- 2 %
AB RhD- 1 %

 

Rh-systemet kan skapa problem vid graviditet då RhD-negativ mamma bär på RhD-positivt foster. I kvinnans blod kan antikroppar bildas mot barnets röda blodkroppar. Vid svåra fall finns en risk att fostret skadas. Barnet kan då födas med allvarlig blodbrist och det finns risk för hjärnskador. Därför måste ibland barnets blod bytas. Genom en förebyggande åtgärd, RhD-profylax, förhindras i hög grad en RhD-immunisering. Därför behöver det numera bara göras blodbyte på ett fåtal barn.

Givare och mottagares blodgrupper

Vid en blodtransfusion måste blodgivarens och blodmottagarens blodgrupper passa ihop. De här kombinationerna är möjliga inom ABO-systemet:

Givaren har blodgrupp Mottagaren måste ha blodgrupp
A A eller AB
O A, B, O eller AB
B B eller AB
AB AB

 

Följande kombinationer gäller för Rh-systemet

RhD+ RhD+
RhD- RhD- och RhD+

 

Om man ser från blodmottagarens sida blir dock kombinationerna annorlunda:

Mottagaren har blodgrupp Givaren måste ha blodgrupp
A A eller O
O O
B B eller O
AB A, B, O eller AB

 

 Vilken blodgrupp får barnen?

Föräldrars blodgrupp Barn får blodgrupp
O och O O
O och A A eller O
O och B B eller O
O och AB A eller B
A och A A eller O
A och B A, B, O eller AB
A och AB A, B eller AB
B och B B eller O
B och AB A, B eller AB
AB och AB A, B eller AB

 

  • Röda blodkroppar i mikroskop.

Dela sidan:

Rss: