GeBlod.nu

Ny grafisk profil för blodgivningskommunikation i Sverige

Blodverksamheterna i Sverige är organiserade i landsting och regioner där visuell identitet, namnsättning och tonalitet skiljer sig över landet. Nu har en ny grafisk profil tagits fram för att skapa ökad tydlighet och möta förväntningarna på en mer enhetlig kommunikation.

Senast uppdaterad 2017-11-24 av Ulrika Ljung

SVERIGE. Målet med den grafiska profilen är att skapa uppmärksamhet för blodgivning och därmed rekrytera och behålla blodgivare. Alla landstings och regioners blodgivningsverksamheter  samlas under GeBlod och vissa tar ytterligare ett steg och byter namn till GeBlod.

-  Med den nya grafiska profilen blir det lättare att känna igen GeBlod oavsett var i landet man befinner sig. Profilen är också bättre anpassad till de digitala kanaler och tjänster som vi erbjuder, säger Ulrika Ljung, ordförande GeBlod Kommunikation, regionblodcentralernas nätverk för PR & Kommunikation.

Utan blod stannar sjukvården.

Därför måste blodverksamheterna vara en känd och synlig samhällsaktör. Varje år behöver närmare 100 000 personer i landet få blodtransfusion . Något som hade varit omöjligt utan de 220 000 blodgivare som varje år frivilligt delar med sig av sitt blod och räddar liv.

-  För att skapa bra förutsättningar för blodgivning i landet behövs en tydlig avsändare både nationellt och lokalt. En viktig aspekt i arbetet har därför varit att skapa en flexibel identitet som kan fungera utifrån de olika förutsättningar som finns i landstingen runtom i landet, säger Bjarne Otterdahl, CEO på ldentity Works.

Den nya grafiska profilen införs successivt. Den 7 november förändras utseendet på GeBlod.nu och i sociala medier.

-  Varje år behöver vi rekrytera Li5 000 nya blodgivare för att möta efterfrågan på blod, då ungefär lika många slutar ge blod av olika anledningar. Det är viktigt att vi syns i samhället och vi har även tagit fram ett stödmärke som kan användas av de företag och organisationer som vill visa att de stödjer blodgivningen, till exempel genom att låta anställda ge blod på arbetstid, fortsätter Ulrika Ljung.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Ljung, ordförande GeBlod Kommunikation
0705-476750, ulrika.ljung@vgregion.se

Dela sidan:

Rss: