Uppmärksammad forskningsstudie – plasma med antikroppar mot coronavirus
Nyhet

Uppmärksammad forskningsstudie – plasma med antikroppar mot coronavirus

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Kvinnlig sköterska genomför blodtappning

OBS: Blodcentralerna testar inte blodgivare för covid-19 eller för antikroppar mot covid-19. Däremot har blod från blodgivare använts i studier, som det har rapporterats om i media. Blodproverna har i de fallen varit anonymiserade och icke-spårbara. Det innebär att blodgivarna inte kan få veta om deras blod ingick i testning och vad resultatet var.

Vi får många frågor om den studie som uppmärksammats i media angående behandling av patienter sjuka i Covid-19 med plasma från personer med tidigare genomgången och utläkt infektion med nya coronaviruset.

Blodcentralen i Stockholm medverkar i en forskningsstudie ledd av professor Joakim Dillner vid Karolinska universitetssjukhuset.

Studien samlar in blodplasma från tillfrisknade personer med tidigare positivt test för SARS-CoV-2 (coronavirus) och/eller positivt antikroppstest. Avsikten är att behandla personer som har sjukdomen Covid-19 med de tillfrisknade personernas blodplasma. Förhoppningsvis kan antikroppar i blodplasman hjälpa de nyinsjuknades immunförsvar att bekämpa viruset.

OBS: Alla donatorer ska vara fullt återställda och varit feberfria minst 14 dagar. Donatorerna uppfyller samma kriterier som vid vanlig blodgivning.

Om du är frisk, vill medverka som donator, har testats positivt för coronavirus eller testats positivt för antikroppar mot coronavirus, är du välkommen att ringa oss på Blodcentralen Odenplan på tfn:  08-517 79421.

Studien har tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Från 1 maj 2021: Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta 6 månader innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. 

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}