Blodgivning och covid-19 i media

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

OBS: Blodcentralerna testar inte blodgivare för covid-19 eller för antikroppar mot covid-19. Däremot har blod från blodgivare använts i studier, som det har rapporterats om i media. Blodproverna har i de fallen varit anonymiserade och icke-spårbara. Det innebär att blodgivarna inte kan få veta om deras blod ingick i testning och vad resultatet var.

 

Många studier och initiativ pågår för att hitta sätt att bromsa coronapandemin. Vid Karolinska universitetslaboratoriet har forskare använt blodprover från blodgivare i Stockholm för att validera ett nytt antikroppstest. Det kunde vi läsa om bland annat här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/11-procent-av-stockholmarna-har-antikroppar-mot-covid-19

Även Folkhälsomyndigheten har bett blodcentralen om tillgång till blodprover. De vill testa blodplasma från blodgivare för antikroppar mot covid-19 som ett led i sin kartläggning av läget för immunisering i Sverige.

Blodproverna är i båda fallen ovan anonymiserade och icke-spårbara. Det innebär att blodgivarna inte kommer få veta om deras blod ingick i testning och vad resultatet var. Detta är på grund av brådskan att nå ökad kunskap.

För dig som ger blod i Sverige kommer alltså allt vara som vanligt. Vi beklagar att du inte kan få besked om eventuellt provsvar men hoppas att du ändå tycker att det är värdefullt att kunna bidra, nu på ytterligare ett sätt.

All blodgivning i Sverige sker i enlighet med riktlinjer från Europarådet, EU och WHO med hänsyn till blodgivarens och blodmottagarens säkerhet.

Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

  • Är du mellan 18-60 år? (på vissa orter 18-65 år)
  • Väger du minst 50 kilo?
  • Har du en svensk giltig ID-handling och svenskt personnummer?
Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta tolv månader innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. Reglerna angående män som har sex med män är under utredning.

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}
{{ center.meta.blood_center_1177_text }} Anmäl via 1177 Kontakta oss