Internationella blodgivardagen – då världen tackar alla blodgivare

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
man håller i äpple
Varje år sätter Internationella blodgivardagen fokus på ett tema för att lyfta behovet av blodgivning.
Varje år sätter Internationella blodgivardagen fokus på ett tema för att lyfta behovet av blodgivning. Årets tema har uppmaningen ”Be there for someone else. Give blood. Share life.” (på svenska ”Var där för någon annan. Ge blod. Dela liv.”). Under 2017 gav så många som 213 376 personer blod i Sverige. Internationella blodgivardagen arrangeras i första hand för att tacka och fira alla blodgivare, men också för att uppmärksamma betydelsen av frivillig och obetald blodgivning. Omkring 100 000 personer fick blod under 2017 i Sverige och cirka 1 200 enheter blod transfunderas varje dygn. Det innebär i genomsnitt en påse per minut – dygnet runt, årets alla dagar. Blod används till kroniskt sjuka, cancervård, operationer, olyckor, förlossningar med mera. Utan blodgivare skulle stora delar av sjukvården sluta fungera.

Färre ger blod, men viljan finns

Tyvärr visar statistiken att allt färre personer ger blod varje år. Nu måste trenden vändas för att det alltid ska finnas blod till de som behöver i den svenska sjukvården. Under våren 2018 har det varit brist på blod i många landsting. Glädjande är dock att antalet nyanmälda blodgivare ligger stabilt. Under 2017 registrerade sig nästan 50 000 personer som nya blodgivare. Av de som nyanmäler sig brukar omkring 60 procent bli reella blodgivare, det vill säga ge sin första påse blod.
”Vi ser att intresset och viljan att ge blod finns. Men den stressiga vardagen kommer mellan för många, som upplever att de inte har tid. Vi hoppas kunna vända den nedåtgående trenden genom att fortsätta vara synliga i samhället och påminna om vikten av blodgivning”, säger Malin Joelsson, ordförande GeBlod Kommunikation.

Mer fakta om Internationella blodgivardagen

– Förutom att tacka blodgivare och belysa vikten av blodgivning är syftet också att värva nya blodgivare och uppmuntra de som inte får ge blod att bli ambassadörer för blodgivning.
 – Internationella blodgivardagen arrangeras av världshälsoorganisationen WHO i samarbete med bland annat Internationella Röda Korset, the International Federation of Blood Donor Organizations och the International Society of Blood Transfusion.
– I år är Grekland värdland för Internationella blodgivardagen.
– Dagen firas till ära av professor Karl Landsteiners födelsedag. År 1900 upptäckte Landsteiner blodgruppssystemet och fick 1930 Nobelpriset för denna upptäckt.
Välkommen till GeBlod.nu
Välj ditt län.

Genom att fortsätta accepterar du även vår policy om cookies.

Snabbkontroll & anmälan

Välkommen till snabbkontrollen. Om du tar dig igenom denna är det stor chans att du kan bli blodgivare. För att kunna bli det måste du:

  • Är du mellan 18-60 år? (på vissa orter 18-65 år)
  • Väger du minst 50 kilo?
  • Har du en svensk giltig ID-handling och svenskt personnummer?
Kontrollfrågor

Vad menar vi med frisk?

För att kunna ge blod ska du vara frisk – så att din egen kropp inte riskerar att påverkas negativt av blodgivningen.

Om du är frisk med hjälp av medicin är chansen stor att du kan ge blod. Det gäller till exempel om du har blodtrycksmedicin, Levaxin, antidepressiva eller receptfri allergimedicin. Men det handlar också om hur du mår, med medicinen. Vi intervjuar dig om din hälsa vid varje besök för att säkerställa att blodgivningen är säker både för dig och för den person som ska få ditt blod.

Vid andra sjukdomar, till exempel insulinbehandlad diabetes och reumatoid artrit, kan du inte ge blod. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad.

Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral!

Du som är född eller har bott i ett annat land behövs som blodgivare.

Det finns vissa regler om du har bott i tropiska länder, Syd- och Mellanamerika eller områden där malaria finns.

Om du har bott i ett malariaområde dina fem första levnadsår behöver du ha bott tre år i ett område utan malaria innan du kan ge blod första gången. Om du sedan gör ett återbesök eller reser till andra malariaområden innebär det att du måste vänta tre år med att ge blod.

Om du är en man som har haft sex med en annan man behöver du vänta tolv månader innan du kan ge blod. Det är Socialstyrelsen som bestämmer reglerna för blodgivning och de syftar till att det ska vara säkert både att ge och få blod. Reglerna angående män som har sex med män är under utredning.

Inga missförstånd får uppstå vid intervjun hos oss. Detta för att blodgivningen ska vara säker – både för dig och för den som får ditt blod. På de flesta orter i Sverige behöver du därför kunna läsa, tala och förstå svenska. Tolk kan inte användas på grund av sekretesskrav. I Stockholm finns blodgivning på engelska. Läs mer här.

Anmälan

Grattis, det verkar som att det är stor chans att du kan bli blodgivare. Gå vidare genom att välja ett alternativ nedan.

{{ center.post_title }}
{{ center.meta.blood_center_phone }}