GeBlod.nu

Läkemedel

Frågor i den här kategorin
 • Jag har tagit Norlevo (akut p-piller). Hindrar det mig från att ge blod?

  Du kan ge blod redan dagen efter intag av "akut p-piller", förutsatt att du inte har några besvär.

  Kategori: För kvinnorTaggar: läkemedel
 • Är p-piller ett hinder för att få lämna blod?

  Nej, varken p-piller eller p-stav är ett hinder för blodgivning.

  Kategori: För kvinnorTaggar: läkemedel
 • Får jag ge blod om jag äter mediciner?

  Många läkemedel är i sig inget hinder för att ge blod, men sjukdomen eller besvären som gör att du använder medicinen kan innebära att du inte får ge blod. Din blodcentral måste därför göra en individuell bedömning om det är lämpligt att du ger blod.

  Ofta kan du ge blod efter att du slutat med medicinen. Tiden du måste vänta (karenstiden) varierar från 1 dygn upp till flera år.

  Det finns endast ett fåtal läkemedel som oberoende av varför du äter dem, gör att du inte får ge blod. Det gäller till exempel:

  • Läkemedel som kan ge fosterskador (exempelvis Propecia eller Proscar; karenstid 4 veckor efter avslutad behandling)

  I tabellen nedan kan du läsa om några vanliga sjukdomar och behandlingar som ger karens när du äter mediciner.

  Medicinering Du får ge blod
  Högt blodtryck Om du har haft stabilt blodtryck och haft samma medicin och dos i minst 4 veckor får du ge blod.
  Astma och allergi Du kan ge blod när du tar mediciner om du inte har några besvär eller endast har lätta besvär. Om du har svåra astmaattacker och behandlas med kortisontablettter får du inte ge blod.
  Antibiotika och penicillin Vid en antibiotikakur gäller i allmänhet att du måste vänta 2 veckor med att ge blod efter att behandlingen har avslutats. Det gäller även vid penicillinbehandling.
  Depression Det finns inget generellt förbud om du medicinerar mot depression. Din blodcentral bestämmer om du får ge blod.
  Smärtstillande De flesta läkemedel mot smärta är inget hinder för att ge blod. Din blodcentral bestämmer dock om du får ge blod.

   

  Karenstid för vaccinatoner hittar du under Vaccination.

  Kategori: LäkemedelTaggar: läkemedel

Dela sidan:

Rss: