GeBlod.nu

Sjukdom och behandling

Frågor i den här kategorin
 • Vad gäller vid sjukdom och behandlingar?

  Vid vissa sjukdomar och behandlingar måste du vänta med att ge blod. Ibland måste du avstå från att bli blodgivare. Här ser du vilka sjukdomar och åtgärder som påverkar dina möjligheter att ge blod. Hittar du inte svaren här är du välkommen att kontakta din blodcentral.

  Sjukdom, tillstånd, åtgärd Du får ge blod
  Abort, spontan eller framkallad av läkemedel Efter lika lång tid som graviditeten pågått.
  Abort, med instrument 6 månader efter ingreppet.
  Abscess 2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling och symtomens upphörande.
  African trypanosomiasis Se Sömnsjuka
  Akne Ja, om du inte har en djupgående infektion.
  Akupunktur Ja, om akupunkturen är utförd av personal inom svensk hälso- och sjukvård och av Socialstyrelsen legitimerad personal, annars vänta 6 månader efter behandlingen.
  P-ALAT, tidigare känd förhöjning Ja, du får ge blod.
  Alfa1-antitrypsinbrist Ja, du får ge blod.
  Alkoholism, kronisk Du får inte ge blod om du är berusad eller bakrusig, inte heller om du har skador på lever, bukspottkörtel eller andra organ.
  Allergi (inklusive anafylaxi) Ja, du får ge blod om du för tillfället är symtomfri eller har svaga symtom.
  Alopeci (håravfall) Ja, du får ge blod om du är frisk och obehandlad eller endast får lokalbehandling.
  ALS (amyotrofisk lateralskleros) Får inte ge blod.
  Amöba dysenteri 2 veckor efter du blivit frisk.
  Anafylaktisk reaktion Se Allergi.
  Anemi (se även perniciös anemi) Ja, om orsaken till att du har anemi gör att du kan godkännas som blodgivare.
  Anemi, järnbrist Ja, du får ge blod om du är botad.
  Aneurysm i hjärnkärl 6 månader efter operationen om du inte har några symtom.
  Angina pectoris Se Kärlkramp
  Ankyloserande spondylit Får inte ge blod om du regelbundet tar mediciner.
  Antitrombin III-brist (ärftlig trombosrisk) Ja, du får ge blod om du inte haft trombos.
  APC-resistens (ärftlig trombosrisk) Ja, du får ge blod om du inte haft trombos.
  Arterioskleros (åderförkalkning) Får inte ge blod om du har symtom.
  Artros (ledförslitning) Ja, du får ge blod.
  Artroskopi 1 månad efter ingreppet.
  Arytmier (oregelbunden hjärtrytm) Ja, du får ge blod om du har enstaka extraslag under vila. Om du har mer besvär och får behandling kan du inte ge blod.
  Astma Får inte ge blod om du har svåra astmaattacker och behandlas med kortisontabletter.
  Autoimmuna sjukdomar (se först om sjukdomen finns i listan) Får inte ge blod om du fått immunsupprimerande behandling senaste 12 månaderna.
  B12-brist Se Anemi
  Babesiosis Får inte ge blod.
  Barlows syndrom (mitral klaff prolaps) Ja, du får ge blod.
  Basaliom, basalcellscancer Du får ge blod, dock tidigast 24 månader efter att eventuell behandling med Erivedge/vismodegib avslutats.
  Basedows sjukdom Se Sköldkörtelsjukdom
  Bechterews sjukdom Får inte ge blod om du regelbundet äter medicin.
  Belastningsbesvär (rörelseorgan)  Ja, du får ge blod.
  Benbrott, mindre  1 vecka efter tillfrisknande.
  Benbrott, större  Se Olycksfall
  Benmärgsdonation  12 månader efter donationen.
  Benmärgstransplanterad  Får inte ge blod.
  Benröta (osteomyelit)  2 år efter du blivit frisk.
  Bett av apa  Får inte ge blod.
  Bett av annat djur  Ja, du får ge blod om såret är läkt; vid rabiesmisstanke får du ge blod efter 12 månader.
  Bihåleinflammation  2 veckor efter symtomen upphört.Bil
  Bilharzios  6 månader efter att du blivit frisk.
  Bipolär sjukdom Ja, du får ge blod om det inte är ett akut skov.
  Blindtarmsoperation  1 månad efter operationen om du är symtomfri.
  Blodförgiftning  Se Sepsis
  Blodpropp  se Trombos
  Blodstänk eller stickskada se Stickskada
  Blodtransfusion 6 månader efter transfusionen gjorts. Vid transfusion utanför Europa kan andra regler gälla.
  Blåskatarr  Se Urinvägsinfektion
  Blödarsjuka  Får inte ge blod.
  Borreliainfektion 2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling. Symtomen måste också ha upphört.
  Botoxinjektion Se Kosmetisk injektionsbehandling
  Bronkit Se Luftvägskatarr
  Brucellos (undulantfeber) 2 år efter utläkning.
  Bråckoperation 1 månad efter operation om du är symtomfri.
  Bröstsmärtor (kärlkramp, angina pectoris) Får inte ge blod
  Bältros se Herpes zoster
  C1-esterasbrist (HANÖ) Får inte ge blod.
  Campylobacterinfektion 2 veckor efter att du tillfrisknat.
  Cancer Får inte ge blod. Undantag är in situ cancer och att du blivit fullt frisk och genomgått kontroller utan anmärkning.
  Celiaki (glutenintolerans) Ja, du får ge blod om du inte har några symtom.
  Cerebral pares Får inte ge blod om blodgivningen försvåras på grund av tvångsrörelser eller skakningar.
  Cervix cancer in situ (cellförändringar i livmoderhals) Ja, du får ge blod efter kontroll utan anmärkning.
  Chagas sjukdom (trypanosomiasis) Får inte ge blod.
  Chikungunya (virusinfektion) 6 månader efter du blivit frisk.
  Chlamydiainfektion 3 månader efter du blivit frisk.
  Cholelithiasis Se Gallsten
  Cirkulationsrubbningar i hjärna eller andra organ Får inte ge blod om du medicinerar eller har tydliga symtom.
  CMV-infektion 6 månader efter att du blivit frisk.
  Colektomi (borttagande av tjocktarm) Får inte ge blod.
  Colitis ulcerosa Se Ulcerös colit
  Colon irritable Ja, du får ge blod.
  CP Se Cerebral pares
  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD, vCJD) Får inte ge blod.
  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJ), genetisk form hos familjemedlem Får inte ge blod (med familjemedlem menas mor- eller farföräldrar, föräldrar, syskon eller barn).
  Crohns sjukdom (regional enterit) Får inte ge blod.
  Cystisk fibros (CF) Får inte ge blod.
  Danssjuka Se Huntington chorea
  Denguefeber 2 veckor efter att du blivit frisk.
  Depression Ja, du får ge blod om du har lättare symtom.
  Diabetes insipidus Får inte ge blod.
  Diabetes mellitus Får inte ge blod om du insulinbehandlas.
  Diarré 2 veckor efter att du blivit frisk
  Difteri 2 veckor efter att dina symtom upphört.
  Divertikulit Ja, du får ge blod om du inte har några symtom.
  Drogmissbruk, intravenöst Får inte ge blod.
  Dysenteri Se Shigellos
  EBV-infektion (Epsteín-Barrvirus) Se Mononukleos
  Eksem Ja, du går ge blod. Insticksstället vid tappning ska dock alltid vara läkt och opåverkat.
  Emfysem Får inte ge blod.
  Encefalit 2 veckor efter att symtomen upphört.
  Endokardit Får inte ge blod.
  Endoskopi med böjliga instrument 6 månader efter ingreppet.
  Endoskopi med andra typer av instrument, till exempel laparoskop 1 månad efter ingreppet.
  Epilepsi 3 år utan anfall och medicinering.
  Erysipelas Se Rosfeber
  Erythema nodosum Se Knölros
  Faktor V-mutation Ja, du får ge blod om du inte haft några symtom.
  Fasta 3 dagar efter kuren.
  Feber högre än 38 grader C mer än ett dygn 2 veckor efter att symtomen upphört.
  Fibromyalgi Ja, du får ge blod.
  Fosfolipidsyndrom Får inte ge blod.
  Fraktur se Benbrott
  Fästingbett Ja, du får ge blod om du inte har några symtom.
  Förkylning Ja, du får ge blod efter att dina symtom upphört. Vid svår förkylning (feber mer än 38 grader i mer än 1 dygn) måste du ha varit frisk i minst 2 veckor.
  Förlossning 9 månader efter förlossningen
  Gallsten (cholelithiasis) Ja, du får ge blod om du inte har några besvär.
  Gallstensoperation, kirurgisk 6 månader efter operationen om du inte har några symtom.
  Gallstensoperation, laparoskopisk (titthål) 1 månad efter operationen om du inte har några symtom.
  Gastrektomi (borttagande av magsäck), total  Får inte ge blod.
  Gastrektomi (borttagande av magsäck), partiell Se Överviktskirurgi
  Gastric banding, Gastric bypass Se Överviktskirurgi
  Gastrit se Magkatarr
  Gastroskopi 6 månader efter ingreppet.
  Giardiasis 2 veckor efter att dina symtom upphört.
  Gikt Ja, du går ge blod.
  Gilberts syndrom Ja, du går ge blod.
  Glaukom Ja, du går ge blod.
  Glomerulonfrit, akut 5 år efter avslutad behandling.
  Glutenintolerans Se Celiaki.
  Gonorréinfektion 3 månader efter du blivit frisk.
  Graves sjukdom se Sköldkörtelsjukdom.
  Guillain-Barrés sjukdom 3 år efter att du blivit friskförklarad.
  Gula febern (yellow fever) 6 månader efter att du blivit frisk.
  Gulsot se Hepatit
  Gulsot, om under nyföddhetsperioden Ja, du får ge blod.
  Gynekologiska åtgärder, mindre diagnostiska operationer (till exempel laparaskopisk undersökning) 1 månad efter operationen.
  Gynekologiska åtgärder, större operationer (till exempel borttagning av livmodern)  6 månader efter ingrepp om underliggande orsak är godtagbar och korrigerad.
  Halsfluss Se Tonsillit
  Harpestinfektion Se Tularemi
  Hemofili A eller B Får inte ge blod.
  Hemokromatos Ja, du får ge blod om du har fått diagnosen primär hemokromatos och dina organ inte är påverkade. Du måste också klara reglerna för att bli blodgivare.
  Hemorrojder  Ja, du får ge blod.
  Hepatit A 6 månader efter att du blivit frisk.
  Hepatit B Ja, du får ge blod om din hepatit är utläkt och tester vi gör visar att du är frisk.
  Hepatit C Får inte ge blod.
  Hepatit D Får inte ge blod.
  Hepatit E 6 månader efter att du blivit frisk.
  Hepatit du fått av läkemedel 6 månader efter att du blivit frisk.
  Hepatit, autoimmun Får inte ge blod.
  Herpes genitalis 2 veckor efter att dina symtom upphört. Om det var första gången du fick infektionen får du ge blod 3 månader efter att du blivit frisk.
  Herpes labialis (munsår)  Ja, du får ge blod.
  Herpes zoster (bältros) 2 veckor efter att du blivit frisk.
  Hiv/aids Får inte ge blod.
  Hjärnblödning (hemorrhagia cerebri) Får inte ge blod; se även Aneurysm, Stroke
  Hjärnhinneinflammation Se Meningit
  Hjärnskakning (commotio cerebri) Ja, du får ge blod om du inte har några symtom.
  Hjärtinfarkt Får inte ge blod.
  Hjärtklaffsjukdom Får inte ge blod.
  Hjärtmuskelinflammation Se Myokardit
  Hjärt- och kärlsjukdomar Se specifik diagnos eller symtom
  Hjärtoperation Får inte ge blod.
  Hjärtsvikt Får inte ge blod.
  Hjärtsäcksinflammation Se Perikardit
  Hornhinne(cornea)transplantation Får inte ge blod.
  Hudsjukdomar Ja, du får ge blod, men det område av armvecket som desinfekteras inför din blodgivning måste alltid vara läkt och opåverkat; se även respektive sjukdom.
  Huntington chorea (danssjuka) Får inte ge blod.
  Hydrocefalus (vattenskalle) Får inte ge blod om shunt är inopererad.
  Hyperlipidemi (tidigare hyperkolesterolemi) Får inte ge blod om du behandlas på grund av att du har symtom. Om behandlingen är förebyggande får du ge blod.
  Hypertoni, obehandlad Ja, du får ge blod om det systoliska (övre) blodtrycket inte överstiger 180 mm Hg och det diastoliska (nedre) blodtrycket inte överstiger 100 mm Hg.
  Hypertoni, under behandling Ja, du får ge blod om du haft oförändrad läkemedelsdos i minst 4 veckor.
  Hypertyreos (till exempel Basedow eller Graves sjukdom) Se Sköldkörtelsjukdom
  Hypofyshormon Får inte ge blod om du blivit behandlad före 1987.
  Hyposensibilisering Dagen efter injektionen om du inte har några besvär.
  Hypotoni (lågt blodtryck) Ja, du får ge blod om du inte har några symtom.
  Hypotyreos se Sköldkörtelsjukdom.
  Håltagning (piercing) 6 månader efter håltagningen gjorts.
  Håravfall Se Alopeci
  Höftledsoperation 6 månader efter ingreppet.
  Impetigo (svinkoppor) 2 veckor efter att dina symtom upphört.
  Infertilitetsbehandling Får inte ge blod under pågående behandling.
  Influensaliknande sjukdom 2 veckor efter att du blivit frisk.
  Ischias Ja, du får ge blod.
  ITP (idiopatisk trombocytopen purpura) 5 år efter att symtomen upphört (du får inte ha haft några återfall).
  Kala Azar (leishmaniasis) Får inte ge blod.
  Kateter i blodkärl (arteriella eller venösa), längre än 2 dygn 6 månader efter behandling eller ingrepp.
  Kateter i blodkärl (arteriella eller venösa), högst 2 dygn Tidigast dagen efter katetern tagits bort om inte diagnos eller medicinering talar emot.
  Kirurgiskt ingrepp, mindre Se Operation, mindre
  Kirurgiskt ingrepp, större (mer än 2 dygns sjukhusvård) 6 månader efter ingreppet.
  Knölros (erythema nodosum) 6 månader efter att dina symtom upphört.
  KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) Får inte ge blod.
  Kondylom Du får ge blod om du inte har några sår i samband med behandlingen.
  Konjunktivit Ja, du får ge blod när dina symtom upphört.
  Kosmetisk injektionsbehandling (Botox, Restylane med mera) Ja, du får ge blod om behandlingen gjorts av personal inom hälso- och sjukvården, annars 6 månader efter behandlingen.
  Kärlkramp (angina pectoris) Får inte ge blod.
  Körtelfeber Se Mononukleos
  Laserbehandling (hud och ögon) Ja, du får ge blod om såren är läkta och behandlingen inte gjorts på grund av malignitet.
  LED (lupus erythematosus disseminatus) Se SLE
  Leishmaniasis (Kala Azar) Får inte ge blod.
  Leukemi Får inte ge blod.
  Livmoderinflammation 2 veckor efter att du blivit frisk och avslutad behandlad.
  Lues se Syfilis
  Luftvägskatarr Ja, du får ge blod om katarren inte är svår; se KOL
  Lumbago (ryggvärk) Ja, du får ge blod.
  Lungemboli Se Trombos
  Lunginflammation Se Pneumoni
  Lungtransplantation Får inte ge blod.
  Lyme sjukdom Se Borreliainfektion
  Magkatarr, tillfälliga besvär Ja, du får ge blod.
  Magkatarr, upprepade eller långvariga besvär Får inte ge blod såvida du inte blivit kontrollerad och friskförklarad av läkare; se även Ulcus (magsår) som kan ge liknande symtom.
  Magsår se Ulcus
  Malaria Får inte ge blod.
  Maligna sjukdomar Se Cancer
  Manodepressiv sjukdom se Bipolär sjukdom
  Maskinfektioner, springmask Ja, du får ge blod vid pyrvinbehandling (Vanquin)
  Maskinfektioner, övriga maskinfektioner 2 veckor efter du blivit frisk och behandlingen avslutats.
  MDS Se Myelodysplastiskt syndrom
  Ménières sjukdom Ja, du får ge blod om du inte har några symtom.
  Meningit (hjärnhinneinflammation) 3 månader efter att dina symtom upphört.
  Migrän Ja, du får ge blod.
  Mjältextirpation efter trauma (borttagande av mjälte) Vaccinationsskydet kan behöva förnyas, vilket kan ta cirka 12 månader. Under denna vaccinationstid får du inte ge blod.
  Mononukleos (körtelfeber) 6 månader efter att du blivit frisk.
   MRSA Ja, du får ge blod om du är symtomfri bärare av stafylokocker (inklusive MRSA).
  Multipel skleros (MS) Får inte ge blod.
  Munsår Se Herpes labialis
  Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Får inte ge blod.
  Myelom Får inte ge blod.
  Myeloproliferativ sjukdom Får inte ge blod.
  Mykoplasmainfektion 2 veckor efter att du blivit frisk.
  Myokardit (hjärtmuskelinflammation) Ja, du får ge blod om du är friskförklarad.
  Mässling (morbili) 4 veckor efter att du blivit frisk eller haft kontakt med infekterad person.
  Narkolepsi Får inte ge blod.
  Nefrit, kronisk Får inte ge blod.
  Nefrektomi efter trauma (borttagande av njure) 6 månader efter operationen.
  Nefropathia epidemica Se Sorkfeber
  Neurofibromatos (von Recklinghausens sjukdom) Ja, du får ge blod om inte sjukdomen utvecklas malignt.
  Njurbäckeninflammation, akut 2 veckor efter avslutad behandling.
  Njurdonation 6 månader efter operationen.
  Njursten Ja, du får ge blod.
  Nyföddhetsgulsot Ja, du får ge blod.
  Nässelutslag se Allergi
  Olycksfall med stora skador eller benbrott 6 månader efter olycksfallet.
  Operation, mindre Ja, du får ge blod när suturerna är tagna och såret är läkt.
  Operation, större se Kirurgiskt ingrepp, större
  Orientböld (Leishmaniasis) Får inte ge blod.
  Osteomyelit se Benröta
  Pacemaker Får inte ge blod.
  Panikstörning Ja, du får ge blod efter en individuell bedömning.
  Parkinsons sjukdom Får inte ge blod.
  Perikardit (hjärtsäcksinflammation) Ja, du får ge blod om du är friskförklarad.
  Perniciös anemi Får inte ge blod, inte heller om du medicinerar med vitamin B12 på grund av konstaterad brist på vitamin B12.
  Piercing se Håltagning
  Pneumoni (lunginflammation) 2 veckor efter att dina symtom upphört och avslutad behandling.
  Pollenallergi Se Allergi
  Porfyri Får inte ge blod.
  Prostatacancer Får inte ge blod.
  Prostatahyperplasi (godartad, benign förstoring) Ja, du får ge blod.
  Prostatit, akut 2 veckor efter att du blivit frisk.
  Protein C-brist (ärftlig trombosrisk) Du får ge blod om du inte haft några symtom.
  Protein S-brist (ärftlig trombosrisk) Du får ge blod om du inte haft några symtom.
  Psoriasis, endast lokal behandling Ja, du får ge blod.
  Psoriasis, PUVA-behandling 12 månader efter avslutad behandling.
  Psoriasis-artrit Får inte ge blod.
  Psykiska sjukdomar Ja, du får ge blod om du förstår frågorna i formuläret för hälsodeklarationen och kan svara sanníngsenligt.
  Psykos Får inte ge blod.
  Pyelonefrit, akut (njurbäckeninflammation) 2 veckor efter avslutad behandling.
  Påssjuka (parotit) 4 veckor efter du blivit frisk eller efter kontakt med infekterad person.
  Q-feber (Quary fever) 2 år efter att du blivit frisk.
  Quincke-ödem Se Allergi
  Rabies (vattuskräck) 1 år efter misstänkt smitta
  Regional enterit Se Crohns sjukdom
  Reiters syndrom Får inte ge blod.
  Relapsing fever 2 år efter du blivit frisk.
  Restless legs Ja, du får ge blod om dina järndepåer är acceptabla.
  Reumatisk feber 2 år efter avslutad behandling om inte belägg för kronisk sjukdom finns.
  Reumatoid artrit Får inte ge blod.
  Rift valley fever 6 månader efter du blivit frisk.
  Ringorm 2 veckor efter du blivit frisk och avslutad behandling.
  Rosacea Ja, du får ge blod om du inte har en djupgående infektion.
  Rosfeber 2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.
  Röda hund (rubella) 4 veckor efter du blivit frisk eller efter kontakt med infekterad.
  Röntgenundersökning med kontrastmedel som innehåller jod 2 veckor efter undersökningen.
  Salmonellainfektion 2 veckor efter att du blivit frisk.
  Sandmyggefeber (Sandfly fever) 6 månader efter att du blivit frisk.
  Sarkoidos, kronisk Får inte ge blod.
  SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 4 veckor efter besök i SARS-drabbat område; 3 månader efter du blivit frisk.
  Schistosomiasis 6 månader efter du blivit frisk.
  Schizofreni Får inte ge blod.
  Sepsis (blodförgiftning) 6 månader efter du blivit frisk.
  Shigellos (dysenteri) 2 veckor efter du fått antibiotikabehandling och symtomen upphört.
  Sickle cell anemi  Får inte ge blod.
  Sinuit (bihåleinflammation) 2 veckor efter dina symtom upphört.
  Sjukskriven Om du måste vänta med att ge blod bedöms utifrån orsaken till din sjukskrivning.
  Skabb (scabies) 2 veckor efter avslutad behandling.
  Sköldkörtelsjukdom, om under utredning, elakartad tumör eller del av multiorgansjukdom Får inte ge blod.
  Sköldkörtelsjukdom, behandlad med tyreostatika eller radiojodbehandling 1 år efter avslutad behandling.
  Sköldkörtelsjukdom, opererad 6 månader efter operationen.
  Sköldkörtelsjukdom, substitutionsmedicinering vid brist, till exempel med tyroxin Ja, du får ge blod om substitutionsmedicineringen är välinställd, det vill säga om du haft samma dos i minst 3 månader.
  SLE (systemisk lupus erythematosus) Får inte ge blod.
  Sorkfeber (nefropathia epidemica) 2 veckor efter du tillfrisknat.
  South American trypanosomiasis Se Chagas sjukdom
  Stamcellsgivning, perifer stamcellsskörd 6 månader efter givningen.
  Stamcellsgivning, benmärgsskörd 12 månader efter givningen.
  Stamcellstransplanterad Får inte ge blod.
  Sterilisering av kvinna 1 månad efter ingreppet.
  Sterilisering av man 1 vecka efter ingreppet.
  Stickskada eller blodstänk vid misstänkt blodsmitta 6 månader efter skadan inträffat.
  Stroke (slaganfall, propp eller blödning i hjärnan) Får inte ge blod; se Aneurysm i hjärnkärl
  Struma (förstorad sköldkörtel) Se Sköldkörtelsjukdom
  Svampinfektion Ja, du får ge blod om det endast är lokal behandling.
  Syfilis (lues) 1 år efter avslutad behandling och tillfrisknande.
  Sårskada som sytts Dagen efter stygnen är borttagna och såret inte är infekterat.
  Sömnapné Ja, du får ge blod om din CPAP-behandling inte ger några symtom.
  Sömnsjuka (African trypanosomiasis) Får inte ge blod.
  Talassemi Får inte ge blod; undantag talassemia minor som är godkänt.
  Tandvård, lagning och övriga mindre ingrepp Dagen efter besök.
  Tandvård, tandutdragning, rotfyllning 1 vecka efter behandlingen; om infektion måste du vänta 2 veckor efter att du inte har några symtom.
  Tandvård, tandoperation, tandimplantat 1 månad efter ingreppet om du inte har några symtom.
  Tatuering 6 månader efter utförandet.
  TBE-infektion (Tick Born Encephalitis) 2 veckor efter du blivit frisk och symtomen upphört.
  Temporal arterit Får inte ge blod.
  TIA (transitorisk ischemisk attack, övergående cirkulationsstörning i hjärnan) Får inte ge blod.
  Tillväxthormon Se Hypofyshormon
  Titthålskirurgi Se Endoskopi
  Tonsillektomi 1 månad efter operation om du inte har några symtom.
  Tonsillit (halsfluss) 2 veckor efter att dina symtom upphört. Om behandling med antibiotika måste du vänta 2 veckor efter avslutad antibiotikakur.
  Toxoplasmos 6 månader efter utläkningen.
  Transplantation med dura mater (hård hjärnhinna) eller hornhinna Får inte ge blod.
  Trigeminusneuralgi Ja, du får ge blod.
  Trombos (blodpropp) Får inte ge blod om du haft en artärtrombos eller upprepade ventromboser; vid enstaka ventrombos får du ge blod 3 månader efter avslutad antikoagulantiabehandling.
  Trombosrisk (ärftlig) Ja, du får ge blod om du inte haft några symtom. Givning med aferesteknik är dock inte tillåtet.
  Trypanosomiasis Se Chagas sjukdom
  TSE (transmissibel spongiform encefalopati) Se Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  Tuberkulos (tbc) 2 år efter utläkning och friskförklaring.
  Tularemi (harpest) 2 veckor efter du blivit frisk.
  TWAR (chlamydia pneumoni) 2 veckor efter dina symtom upphört eller avslutad behandling.
  Tyreoidit, autoimmun Se Sköldkörtelsjukdom
  Ulcerös colit/proctit (colitis ulcerosa) Får inte ge blod.
  Ulcus duodeni (sår i tolvfingertarmen) 2 veckor efter avslutad behandling och dina symtom upphört; se även Endoskopi
  Ulcus ventriculi (magsår) 2 veckor efter avslutad behandling och dina symtom upphört; se även Endoskopi
  Undulantfeber Se Brucellos
  Urinvägsinfektion (blåskatarr) 2 veckor efter att dina symtom upphört.
  Utlandssjukvård (under tveksamma hygieniska förhållanden) 6 månader efter du fick vården.
  Utslag Se Akne, Allergi, Eksem, Erythema nodosum, Erysipelas, Herpes labialis/genitalis, Herpes zoster, Psoriasis, Rosacea, Skabb, Svampinfektion
  Urticaria Se Allergi
  Vattenskalle Se Hydrocefalus
  Vattkoppor (varicellae) 4 veckor efter du blivit frisk eller haft kontakt med infekterad.
  Ventrombosrisk, ärftlig Ja, du får ge blod om du inte haft några symtom.
  Vitiligo Ja, du får ge blod.
  West Nile feber 6 månader efter du blivit frisk.
  von Willebrands sjukdom Får inte ge blod.
  Xenotransplantation Får inte ge blod
  Yersiniainfektion 2 veckor efter du blivit frisk.
  Åderbråcksoperation 1 vecka efter du blivit frisk. Om du har en infektion får du ge blod 2 veckor efter tillfrisknandet.
  Återfallsfeber Se Relapsing fever
  Ögonlaserbehandling Se Laserbehandling
  Öroninflammation Efter dina symtom upphört eller 2 veckor efter avslutad behandling.
  Överviktskirurgi Du får ge blod 6 månader efter operation om du inte behöver järnsubstitution. Du får använda multivitaminpreparat.

Dela sidan:

Rss: