Geblod.nu

Blodets väg från dig till mottagaren

Blodets väg från dig till en sjuk eller skadad medmänniska innehåller många moment. Det ska testas, centrifugeras, delas upp och kan sedan ges till den som behöver det.

Blodet hanteras i ett helt slutet system med sammankopplade plastpåsar. Vid blodgivningen tappas blodet i den ena påsen. Den innehåller antikoaguleringsmedel, som gör att blodet inte levrar sig. Blodgivningen tar cirka tio minuter. En elektronisk våg med automatstopp ser till att du inte tappas på mer än 4,5 dl.

Unik identitet

Varje blodpåse kan identifieras med hjälp av ett etikettsystem. Trots det garanteras både givarens och mottagarens anonymitet. Etiketten följer blodet från tappning till färdig komponent. Uppgifterna på etiketten lagras i blodcentralens databas. På så sätt kan det inte bli någon förväxling.

Tester

I samband med blodgivningen tas ett par rör med blod för fem olika tester:

  • Hb-värde (blodvärde)
  • Hiv
  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Syfilis

Blodpåsarna lämnas inte ut till patient förrän testerna är klara och godkända.

Om det är några oklarheter med resultaten kontaktar blodcentralen givaren för en kontroll. Där det finns misstanke om smitta hänvisas blodgivaren alltid till infektionsklinik för uppföljning.

Blodet delas upp

När blodet kommer till laboratoriet ska det centrifugeras. Detta görs för att blodet ska delas upp i sina beståndsdelar (röda blodkroppar, plasma, trombocyter och vita blodkroppar).

Efter centrifugeringen har blodet lagt sig i olika skikt. Längst ner finns de röda blodkropparna följt av de vita blodkropparna, trombocyterna och överst plasman.

De olika komponenterna förs över genom slangar till de övriga påsarna i det slutna systemet.

Detta innebär att dina 4,5 dl blod kan hjälpa flera patienter som var och en får den blodkomponent hen behöver.

Färskvara

De röda blodkropparna (erytrocyterna) kan lagras i högst 42 dygn. Detta görs i kylskåp med en temperatur på +2 – +6 grader.

Trombocyterna (blodplättarna) måste användas inom fem till sju dygn. Trombocyterna är livsviktiga för bland annat benmärgstransplanterade patienter och cancerpatienter som behandlas med cellgifter (cytostatika).

Färdigt att använda

När blodet är uppdelat i sina beståndsdelar och testerna visat att blodet är fritt från smitta, placeras det i ett specialdesignat kylskåp där det sedan kan hämtas till patient. Den avdelning som har en patient med behov av blod beställer blodet från blodcentralen som ser till att rätt blodpåse lämnas ut.

Dela sidan:

Rss: