Geblod.nu

Detta händer med ditt blod

Blodet hanteras i ett helt slutet system med sammankopplade plastpåsar.

Vid blodgivningen tappas blodet i den ena påsen. Den innehåller antikoaguleringsmedel, som gör att blodet inte levrar sig. Blodgivningen tar cirka tio minuter. En elektronisk våg med automatstopp ser till att du inte tappas på mer än 4,5 dl.

Tester

När givningen är avslutad tas ett par rör med blod för fem olika tester:

  • Hb-värde (blodvärde)
  • Hiv
  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Syfilis
  • Blodpåsarna går inte att lämna ut till någon patient förrän testerna är klara och godkända.

Testerna för blodsmitta är mycket känsliga. Vid enstaka tillfällen förekommer det att testerna inte kan godkännas, trots att det inte finns någon smitta i blodet. Detta gör att enstaka personer inte kan bli blodgivare av laboratorietekniska skäl, trots att de är helt friska.

Om det är några oklarheter med resultaten kontaktar blodcentralen givaren för en kontroll. Där det finns misstanke om smitta skickas blodgivaren alltid till infektionsklinik för uppföljning.

Blodet delas upp

Efter tappningen centrifugeras blodpåsen på laboratoriet. Detta görs för att blodet ska delas upp i sina beståndsdelar (röda blodkroppar, plasma, trombocyter och vita blodkroppar).

Efter centrifugeringen har blodet lagt sig i olika skikt. Längst ner finns de röda blodkropparna följt av de vita blodkropparna, trombocyterna och överst plasman.

De olika komponenterna förs över genom slangar till de övriga påsarna i det slutna systemet.

Detta innebär att dina 4,5 dl blod kan hjälpa flera patienter som var och en får den blodkomponent han eller hon behöver.

Unik identitet

Varje blodpåse har en unik identitet. Trots det garanteras både givarens och mottagarens anonymitet. Detta kan göras genom ett etikettsystem.

Etiketten följer blodet från tappning till färdig komponent. Uppgifterna på etiketten lagras i blodcentralens databas. På så sätt kan det inte bli någon förväxling.

Färskvara

De röda blodkropparna (erytrocyterna) kan lagras i högst 42 dygn. Detta görs i kylskåp med en temperatur på +2 – +6 grader.

Trombocyterna (blodplättarna) måste användas inom fem till sju dygn. Trombocyterna är livsviktiga för bland annat benmärgstransplanterade patienter och cancerpatienter som behandlas med cellgifter (cytostatika).

Blodtestning

Innan en blodtransfusion genomförs kontrolleras alltid att blodgivare och blodmottagare har förenliga blodgrupper. Om en patient skulle få ”fel” blod kan det bli en transfusionskomplikation. Det kan innebära ett livshotande tillstånd för patienten.

Dela sidan:

Rss: