Geblod.nu

3 av 100 vuxna ger blod i Sverige

Blodgivningen och antalet nya blodgivare har de senaste åren visat små variationer mellan uppgång och nedgång.

De senaste fem åren har antalet aktiva givare minskat något medan antalet nya blodgivare legat ganska konstant på samma nivå och senaste året ökat något. Antalet donerade blodpåsar ökade under 2013 och den totala blodgivarkåren minskade med närmare 15 000 personer jämfört med året innan.

Antal donerade godkända
påsar blod à 4,5 dl
2013: 472 553
2012: 460 779
2011: 484 224
2010: 493 438
2009: 501 287
Antal blodgivare som donerat
blod minst en gång per år
2013: 224 569
2012: 229 182
2011: 238 795
2010: 245 289
2009: 247 481
Antal blodgivare som donerat
blod senaste fem åren

2013: 373 706
2012: 388 462
2011:
405 407
2010: 419 103
2009: 413 187
Antal nyregistrerade
blodgivare

2013: 44 694
2012: 43 055
2011: 45 546
2010: 45 741
2009: 49 071

Självförsörjning med knapp marginal

År 2013 gav Sveriges blodgivare närmare en halv miljon påsar blod. Cirka 570 000 blodenheter blev transfunderade (röda blodkroppar, trombocyter och plasma). Drygt  90 000 patienter fick blodtransfusioner. I snitt transfunderas det cirka 1 500 blodenheter per dygn i Sverige. Av dessa är troligen minst en tredjedel direkt livräddande i akuta situationer.

Hur många procent ger blod?
3 procent av befolkningen mellan 18-75 år donerar blod minst en gång per år.

Blodgivning i Norden

Antal blodgivningar per tusen invånare:
Danmark: 56 (år 2011)
Sverige: 48 (år 2012)
Finland: 46 (år 2012)
Norge: 41 (år 2011)

Dela sidan:

Rss: