GeBlod.nu

Ny grafisk profil för blodgivningskommunikation i Sverige

Nyhet

Blodverksamheterna i Sverige är organiserade i landsting och regioner där visuell identitet, namnsättning och tonalitet skiljer sig över landet. Nu har en ny grafisk profil tagits fram för att skapa ökad tydlighet och möta förväntningarna på en mer enhetlig kommunikation.

Senast uppdaterad 2017-11-15 av Malin Joelsson

Målet med den grafiska profilen är att skapa uppmärksamhet för blodgivning och därmed rekrytera och behålla blodgivare. GeBlod är ett kommunikationskoncept för alla landstings och regioners blodgivningsverksamheter att samlas under. Det ger verksamheterna även möjlighet att byta namn till GeBlod.

-  Med den nya grafiska profilen blir det lättare att känna igen GeBlod oavsett var i landet man befinner sig. Profilen är också bättre anpassad till de digitala kanaler och tjänster som vi erbjuder, säger Ulrika Ljung, ordförande GeBlod Kommunikation, regionblodcentralernas nätverk för PR & Kommunikation.

Utan blod stannar sjukvården. Därför måste blodverksamheterna vara en känd och synlig samhällsaktör. Den nya grafiska profilen införs successivt. Den 14 november förändras utseendet på GeBlod.nu och i sociala medier.

-  För att skapa bra förutsättningar för blodgivning i landet behövs en tydlig avsändare både nationellt och lokalt. En viktig aspekt i arbetet har därför varit att skapa en flexibel identitet som kan fungera utifrån de olika förutsättningar som finns i landstingen runtom i landet, säger Bjarne Otterdahl, CEO på ldentity Works.

Det är viktigt att GeBlod syns i samhället och därför ingår även ett stödmärke i konceptet som kan användas av de företag och organisationer som vill visa att de stödjer blodgivningen.

Dela sidan:

Rss: