GeBlod.nu

Facktermer

Agglutination  hopklumpning av röda blodkroppar, till exempel vid blodtransfusioner då patient får fel blodgrupp
Antigen  ett ämne som kan framkalla försvarsreaktioner; kan ge upphov till antikroppar
Antikropp  ett ämne som bildas av immunsystemet som försvar mot främmande antigen
Benmärgstransplantation  blodbildande celler tillförs från donator till patient, till exempel vid behandling av cancer
Beredning  se Komponentberedning 
Blodgrupper  blodet delas in i blodgrupper beroende på vissa ärftliga egenskaper med ABO och Rh som de viktigaste blodgruppssystemen 
Blodgruppsantigen se Antigen 
Blodkomponenter, uppdelning  efter tappning uppdelas blodet i sina beståndsdelar (röda och vita blodkroppar, trombocyter och plasma); detta görs för att komponenterna ska kunna användas och förvaras på bästa sätt
Blodkroppar, röda  se Erytrocyter 
Blodkroppar, vita  se Leukocyter 
Blodplättar  se Trombocyter 
Blodtransfusion överföring av blod till en patient
Blodvärde  se Hb 
Cytostatika ett ämne med förmåga att skada tumörceller mer än normala celler; används vid cancerbehandling
Erytrocyter  röda blodkroppar; en av komponenterna i blodet 
HTLV  ett virus som är sällsynt i Sverige men finns i andra länder. Nya blodgivare testas för HTLV. 
Hb (blodvärde)  hemoglobinhalten i blodet. Hemoglobin är ett rött färgämne i de röda blodkropparna som fungerar som upptagare, transportör och avlämnare av syrgas mellan lungorna och kroppens olika vävnader. Vid blodgivning måste Hb-värdet för kvinnor vara minst 125 g/L och för män 135 g/L.
Helblod  nytappat blod innan det delats upp i sina komponenter 
Hemokromatos  en genetisk sjukdom där järn tas upp från tarmen i hög grad, vilket leder till inlagring av järn i kroppens organ. Detta kan ofta visa sig i form av höga blodvärden. 
Hemoglobin  se Hb
Hepatit B respektive
C (gulsot) 
leverinflammation orsakat av virus; sprids vid kontakt med smittat blod och i vissa fall vid sexuella kontakter 
Immunisering   immunförsvarets svar på för kroppen främmande ämnen
Intravenös [användning] injicering av läkemedel eller droger med spruta i en ven, ofta i armen
Komponenter  se Blodkomponenter 
Komponentberedning  när blodet delas upp i sina komponenter efter blodtappning och förs över till respektive förvaringspåsar 
Leukocyter  vita blodkroppar; en av komponenterna i blodet 
Plasma  den vätska blodkropparna flyter i 
Transfusionskomplikation  biverkning av en blodtransfusion, till exempel den reaktion som uppstår när en patient får blod från en givare vars blodgrupp inte är förenlig med patientens blodgrupp
Trombocyter  kallas även blodplättar och är en av blodets komponenter 

Dela sidan:

Rss: