GeBlod.nu

3 av 100 ger blod

Från Kiruna i norr till Ystad i söder går det att ge blod. Det finns 95 blodcentraler i landet, många av dem på sjukhus och vissa i stadskärnan eller vid en tunnelbanestation. Det finns 16 mobila blodgivningsenheter (blodbussar, minibussar, trailers) som besöker totalt 495 hållplatser i ett femtontal län, både i städer och på landsbygden. Många av hållplatserna finns hos företag.

3 av 100 ger blod

Blodgivningen har under senare år legat på ungefär samma nivå, antalet aktiva blodgivare har dock minskat och nyanmälda blodgivare har ökat. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga blodgivare är ganska jämn.

Cirka 60 procent av de registrerade givarna ger blod minst en gång per år. Många kommer de närmaste åren att gå i pension från sin blodgivning. Därför behövs många nya blodgivare.

Sverige är självförsörjande på blodkomponenter, men fördelningen av blodet över tid och plats är ibland ojämn. Det innebär risk för blodbrist, ofta i storstadsområdena där den högspecialiserade vården finns. Vid blodbrist hjälper blodcentralerna varandra. Därför finns det alltid blod till de patienter som behöver blodtransfusioner akut.

Snabba fakta

  • Cirka 380 000 registrerade blodgivare (donerat blod de senaste fem åren)
  • Cirka 220 000 aktiva blodgivare (ger blod minst en gång per år)
  • Medelgivningsfrekvens aktiva givare: 2,1 gånger per år
  • Nya blodgivare: 40-45 000 per år
  • Blodtransfusioner: cirka 100 000 personer per år får blodtransfusioner varav troligen minst en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer.

Läs mer
Blodgivningsstatistik

Dela sidan:

Rss: