GeBlod.nu

Blodcentralerna öppnar upp för män som har haft sex med män att prövas som blodgivare

Vid årsskiftet blev det möjligt för män som har haft sex med män, efter tolv månaders karenstid, att prövas som blodgivare i enlighet med Socialstyrelsens nya föreskrifter. De nya föreskrifterna kommer att införas successivt på blodcentralerna runt om i landet. Först ut är Västra Götaland där flera blodcentraler redan i januari öppnade upp för den tidigare livstidsavstängda gruppen. Parallellt kommer ett intensivt arbete för att säkerställa patientsäkerheten att påbörjas.

Senast uppdaterad 2012-02-02 av Thomas Attnäs

SVERIGE. – Det nya regelverket innebär att vi måste genomföra vissa förändringar av vår verksamhet, vilket kommer att ta olika lång tid i olika delar av landet. Därför kommer vi inte att kunna ta emot män som har haft sex med män samtidigt i hela Sverige. Vi kommer löpande att informera när fler blodcentraler har möjlighet att pröva män som har haft sex med män som blodgivare, säger Joachim Lundahl, verksamhetschef på Blodcentralen i Stockholms län.

Blodcentralerna påbörjar nu ett omfattande arbete för att säkerställa att patientsäkerheten inte försämras i och med att de nya föreskrifterna införs. Arbetet kommer bland annat bestå av att ta fram kvalitetssäkrade rutiner för att separera blodplasma för läkemedelsframställning som följer annat regelverk, utveckla metoder för att följa acceptansen för reglerna och hitta bättre rutiner för att spåra smittspridning. Blodcentralerna har en pågående dialog med Socialstyrelsen om samarbete kring dessa frågor.

– Rutinerna vid blodgivning handlar om att använda både hängslen och livrem. Vi måste ha väldigt breda marginaler i en verksamhet där det alltid måste finnas en beredskap för den mänskliga faktorn och inga testmetoder är hundraprocentiga. För att säkerställa en fortsatt hög patientsäkerhet genomför vi därför ett antal åtgärder samtidigt som män som har haft sex med män börjar prövas som blodgivare, säger Lena Åberg, verksamhetschef för blodcentralen i Skåne.

Socialstyrelsens nya föreskrifter innebär att vissa grupper som tidigare har varit livstidsavstängda från blodgivning nu ska kunna prövas som blodgivare, däribland män som har haft sex med andra män. Blodcentralerna har tidigare riktat kritik mot de nya föreskrifterna då det finns en osäkerhet kring hur patientsäkerheten påverkas. Exempelvis löper män som har haft sex med andra män 50 gånger högre risk att bära på hivsmitta än andra män.

För mer information kontakta
Joachim Lundahl, verksamhetschef på Blodcentralen i Stockholms län, joachim.lundahl@karolinska.se , 073-625 19 28.

Lena Åberg, verksamhetschef på Blodcentralen i Region Skåne, lena.b.aberg@skane.se,
070-257 32 17.

Fakta
Socialstyrelsens nya riktlinjer för blodgivning gäller från den 1 april 2010.

Personer med sexuellt riskbeteende har hittills varit livstidsavstängda från blodgivning men tillåts nu prövas som blodgivare efter tolv månaders karens sedan det senaste risktillfället. Det gäller:
– Alla som har haft sexuellt umgänge i utbyte mot pengar, droger eller annan ersättning
– Män som har haft sexuellt umgänge med män

Blodcentralerna har haft dispens från bestämmelsen avseende män som har haft sex med män för att ha tid att införa rutiner för att separera ut blodplasma. I november 2011 meddelade Socialstyrelsen att inga nya dispenser skulle utfärdas.

Blodplasma används bland annat till läkemedel till blödarsjuka och infektionskänsliga. Riskgrupperna är inte godkända som givare av plasma till läkemedel.

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifterna för blod till blodtransfusion och Läkemedelsverket för föreskrifterna för blodplasma till läkemedelsframställning.

Under 2012 kommer de nya föreskrifterna successivt att implementeras på landets blodcentraler.

Dela sidan:

Rss: